Direct door naar content

Vergoeding regelen voor woningaanpassing

Kun je door een beperking of ziekte niet meer alles doen zoals voorheen? Moet je hierdoor je woning aanpassen, bijvoorbeeld met een traplift, rolstoellift of verhoogd toilet? Om de kosten te dekken zijn er verschillende regelingen waar je misschien recht op hebt. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Er zijn drie mogelijke regelingen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeringswet. Welke regeling op jou van toepassing is, hangt af van de ernst van je beperking en het type aanpassing dat je nodig hebt. Kleine aanpassingen die je makkelijk zelf kan regelen worden meestal niet vergoed.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat mensen met een beperking hulp kunnen krijgen. Gemeenten moeten namelijk faciliteren dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die hulp biedt de gemeente via de Wmo. Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van drempels, bredere deuren en lichtschakelaars op zithoogte.

De wet is er voor ouderen, mensen met een fysieke beperking, maar ook voor mensen met psychische klachten. Wel moet je kunnen aantonen dat je een beperking hebt die het aanbrengen van wijzigingen in de woning noodzakelijk maakt (alleen ouderdom is niet altijd toereikend).

Met een Wmo-consulent kijk je of je recht hebt op de Wmo. Dit is per gemeente verschillend georganiseerd. Bij de ene gemeente kun je terecht bij een Wmo-loket, bij de andere gemeente kun je naar een sociaal wijkteam voor toegang tot maatschappelijke ondersteuning.

Hier de routes per gemeente in de Achterhoek en Liemers:

Het is handig om je van tevoren goed voor te bereiden op het gesprek met een Wmo-consulent, zodat je goed kunt beargumenteren waarom je ondersteuning nodig hebt en welke ondersteuning je precies nodig hebt. Een Wmo-consulent suggereert mogelijk goedkopere alternatieven, of werpt op dat je toch beter kunt verhuizen. Dan helpt het om helder te kunnen toelichten waarom je echt Wmo-ondersteuning nodig hebt, bij voorkeur met bewijs van deskundigen, zoals een arts.

Vergoeding en eigen bijdrage

Als de gemeente inziet dat de aanpassing aan je woning nodig is, kun je een vergoeding krijgen. Daarbij heb je een eigen bijdrage van maandelijks maximaal 19 euro. Dit staat los van je inkomen. Zijn er meerdere oplossingen mogelijk om je te ondersteunen in je woonsituatie? Dan wordt de goedkoopste oplossing gedekt.

Via de Wmo kan de gemeente ook een slaap- of badkamer op de begane grond bekostigen. Er kan dan bijvoorbeeld een zorgunit of zorgbadkamer worden neergezet. Dit als alternatief voor een meer ingrijpende, kostbaardere verbouwing.

Pgb voor woningaanpassing

Je kunt ook een persoonsgebonden budget (pgb)  aanvragen als je recht hebt op een woningaanpassing via de Wmo. Op deze manier kun je zelf de voorziening bepalen en het gespecialiseerde bedrijf kiezen dat je woningaanpassing kan verzorgen. De vergoeding komt niet op je eigen rekening, maar loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Of je in een huurhuis of koophuis woont maakt niet uit. Als de aanpassingen noodzakelijk zijn en de gemeente groen licht geeft, dan heb je niet per se toestemming nodig van je verhuurder. Maar je moet je verhuurder wel op de hoogte stellen van de woningaanpassing.

Vergoeding via de Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook als je thuis blijft wonen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je via de gemeente een woningaanpassing regelen. Hierbij zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de Wmo. Maar in dit geval worden sommige aanpassingen betaald door de zorgverzekering. Dan kun je denken aan technische apparaten die je helpen met het op afstand bedienen van ramen, deuren en lichten (domotica).

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars vergoeden meestal geen grote woningaanpassingen, maar soms vergoeden ze wel domotica (huisautomatiseringen), zoals hierboven vermeld. Dit gebeurt met name als je een indicatie hebt van een arts of medisch specialist. Bij je zorgverzekeraar kun je kijken bij het Reglement Hulpmiddelen.

Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Heb je vragen?

Bel gerust onze Zlimthuis advieslijn op 088 - 17 17 370 of stuur ons een e-mail op info@zlimthuis.nl

Vond je dit interessant?

Abonneer je dan op onze digitale nieuwsbrief en ontvang elke maand onze nieuwste artikelen.

Aanmelden nieuwsbrief

Lees overige blog artikelen

Product toegevoegd